Psychoterapia w przeżywaniu żałoby, żałoba w procesie psychoterapii

„Psychoterapia w przeżywaniu żałoby, żałoba w procesie psychoterapii” – kolejna konferencja Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin na Szlaku, która odbędzie się 4 marca 2017 r. w Krakowie.Główną ideą konferencji jestmożliwość spotkania i dyskusji terapeutów pracujących z rodzinami i parami, jak również osób szkolących się i zainteresowanych tym obszarem praktyk.
Więcej na: http://naszlaku.org/zaloba