Zapraszam do udziału w grupach terapeutycznych dla osób dorosłych, które są prowadzone w ramach kontraktu
z NFZ w Czeladzi w przyszpitalnej Poradni Zdrowia Psychicznego, ul. Szpitalna 40 oraz w poradni w Pawłowicach (Pniówek) ul. Krucza 12.

Grupowa psychoterapia przeznaczona jest m.in. dla osób, które:

 • cierpią na zaburzenia lękowe i depresyjne,
 • przeżywają niepokój, napięcie, lęk bez wyraźnej przyczyny,
 • cierpią na dolegliwości somatyczne, które nie znajdują wyjaśnienia medycznego (np. bóle głowy, serca, mięśni, zawroty głowy, drętwienia, duszności itp.),
 • czują przedłużające się przygnębienie, obniżony nastrój, brak energii,
 • mają problemy w relacjach interpersonalnych,
 • doświadczają trudności w zakresie nawiązywania lub utrzymywania relacji partnerskich,
 • utracili poczucie satysfakcji z życia,
 • mają trudności z samodzielnym podejmowaniem decyzji i realizacją celów życiowych,
 • cierpią z powodu innych dolegliwości natury psychicznej.

Uczestnictwo w terapii wymaga:

 • motywacji i osobistego zaangażowania się w proces leczenia,
 • zdolności i gotowości do autorefleksji,
 • gotowości do poszukiwania przyczyn swoich dolegliwości i cierpienia,
 • otwartości na nowe doświadczenia,
 • chęci podążania drogą rozwoju i samorealizacji.

Terapia odbywa się w małej grupie (od 6–12 osób), raz w tygodniu, w godzinach od 16.30 do 19.00 Leczenie jest w całości finansowane przez NFZ.

Grupa terapeutyczna ma charakter otwarty, co oznacza, że można do niej dołączyć na każdym etapie leczenia.

Osoby chętne do udziału w grupie terapeutycznej muszą skontaktować się z rejestracją poradni, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 900 do 1400 i zapisać się na wstępną konsultację kwalifikacyjną, która jest warunkiem przyjęcia do grupy. Telefon kontaktowy:

Czeladź (32) 265 – 16 – 44 wewn. 265
Pawłowice (32) 4483520 lub 501 449 753

 • Leczenie w grupie terapeutycznej nie jest przeznaczone dla osób:
   • uzależnionych od alkoholu, narkotyków, leków psychotropowych lub przeciwbólowych, hazardu, itp.
   • ze zdiagnozowanym upośledzeniem umysłowym lub ociężałością umysłową,
   • cierpiących na zaburzenia powstałe na podłożu organicznych uszkodzeń mózgu,
   • cierpiących z powodu zaburzeń struktury osobowości np. ze zdiagnozowaną osobowością z pogranicza (borderline) lub osobowością antysocjalną,
   • psychotycznych np. ze zdiagnozowaną schizofrenią,
   • będących w ostrym kryzysie psychicznym uniemożliwiającym dokonywanie autorefleksji i skupieniu się na własnym rozwoju,
   • które przekroczyły 60 rok życia.

W sprawie terapii grupowej można również kontaktować się ze mną osobiście, tel. 605 27 64 65, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00