W prowadzeniu psychoterapii opieram się głównie na metodzie psychodynamicznej (powstałej w wyniku rozwoju psychoanalizy). Istotnym założeniem tej metody jest istnienie nieświadomej części umysłu oraz uwzględnianie wpływu czynników nieświadomych na funkcjonowanie człowieka.

W prowadzonej przeze mnie psychoterapii odwołuję się również do teorii i myślenia systemowego, ericksonowskiego oraz koncepcji związanych z pracą z ciałem. Korzystam zarówno z dorobku tych podejść,
jak i z technik używanych w tych szkołach terapeutycznych.
W psychoterapii posługuję się również hipnozą terapeutyczną. Jest to narzędzie szczególnie przydatne m.in. w pracy z bólem, pracy w obszarze zaburzeń psychosomatycznych, pracy z różnymi symptomami oraz docieraniu do obszarów pamięci utajonej.

Stosuję także hipnoanalityczną metodę Wernera Meinholda, która łączy hipnozę oraz elementy psychoanalizy. W tej metodzie prowadzimy analizę historii życia przeprowadzaną w hipnozie. Sprzyja to przywoływaniu nieświadomych treści psychicznych, doświadczeń, doznań i poszerzaniu świadomości. Metoda ta ma dużą skuteczność w sytuacjach różnorodnych zaburzeń psychicznych.

Pracuję również w obszarze traumy prenatalnej i okołoporodowej korzystając z metody PPP – wiedeńskiej terapeutki Barbary Jakel. Techniką pracy jest rozmowa, praca z oddechem w opracowaniu psychoanalitycznym oraz praca poprzez asymilację doznań cielesnych. Ciało i procesy cielesne stają się swoistym medium procesów i doświadczeń psychicznych. Uzupełnieniem tej metody jest analiza snów i praca z twórczą ekspresją.

W pracy terapeutycznej zwracam uwagę na to, aby dostosować metody, techniki i styl pracy do problemu, z którym przychodzisz oraz do wspólnie ustalonych celów terapii.

W zależności od potrzeb mogę zaproponować Ci psychoterapię indywidualną, małżeńską, par lub terapię grupową. Może to być terapia krótkoterminowa skupiająca się przede wszystkim na rozwiązaniu konkretnego problemu lub długoterminowa, sięgająca głębiej, obejmująca większy obszar Twojego życia i Twoich spraw.

W trakcie terapii mogę służyć Ci pomocą w poszukiwaniu przyczyn Twoich trudności, problemów i cierpienia. Poprzez wgląd w nieświadome przyczyny problemów i objawów oraz poznanie mechanizmów ich powstania możesz zwiększyć wpływ na swoje życie, na samopoczucie i relacje z ludźmi. Taki rodzaj pracy terapeutycznej pomaga również w głębszym i lepszym zrozumieniu samego siebie. To terapia polegająca głównie na odkrywaniu, przeżywaniu i integrowaniu doświadczeń związanych z Twoją biografią. Przedmiotem pracy jest z jednej strony analiza ważnych wydarzeń biograficznych oraz relacji z ważnymi osobami szczególnie w okresie dzieciństwa a z drugiej analiza relacji terapeutycznej.

Mogę również pomagać Ci w osiąganiu konkretnych celów jakie sobie stawiasz oraz w znajdowaniu bardziej satysfakcjonujących stron życia. Możemy podjąć współpracę w poszukiwaniu i rozwijaniu Twoich możliwości i zasobów, abyś mógł/a lepiej radzić sobie z nowymi wyzwaniami. Ten rodzaj pracy terapeutycznej może ci pomóc w znalezieniu własnych unikalnych, indywidualnych rozwiązań.

W moim rozumieniu psychoterapia to proces, w którym razem tworzymy program leczenia i zmiany. Rozmowa terapeutyczna i kontakt (wzajemna relacja) są podłożem tej zmiany. Dlatego w terapii ważna jest atmosfera zaufania, otwartości i akceptacji. W takich warunkach człowiek może zmierzyć się ze swoimi problemami i lękami, może się poznawać i rozwijać i nie czuć się przy tym osamotnionym.

W prowadzeniu psychoterapii respektuję standardy zawodowe psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (kodeks etyczny psychoterapeuty).

Swoją pracę terapeutyczną poddaję systematycznej superwizji od 2001 roku.