Zapraszam do udziału w grupach terapeutycznych dla osób dorosłych, które są prowadzone w ramach kontraktu z NFZ w Rybniku (Chwałowice), ul. Śląska 1.
Terapia odbywa się w dwóch formach: w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego (raz w tygodniu) oraz Dziennego Oddziału Leczenia Nerwic (pięć razy w tygodniu).


Grupowa psychoterapia przeznaczona jest m.in. dla osób, które:

 • cierpią na zaburzenia lękowe i depresyjne,
 • przeżywają niepokój, napięcie, lęk bez wyraźnej przyczyny,
 • cierpią na dolegliwości somatyczne, które nie znajdują wyjaśnienia medycznego (np. bóle głowy, serca, mięśni, zawroty głowy, drętwienia, duszności itp.),
 • czują przedłużające się przygnębienie, obniżony nastrój, brak energii,
 • mają problemy w relacjach interpersonalnych,
 • doświadczają trudności w zakresie nawiązywania lub utrzymywania relacji partnerskich,
 • utracili poczucie satysfakcji z życia,
 • mają trudności z samodzielnym podejmowaniem decyzji i realizacją celów życiowych,
 • cierpią z powodu innych dolegliwości natury psychicznej.

Uczestnictwo w terapii wymaga:

 • motywacji i osobistego zaangażowania się w proces leczenia,
 • zdolności i gotowości do autorefleksji,
 • gotowości do poszukiwania przyczyn swoich dolegliwości i cierpienia,
 • otwartości na nowe doświadczenia,
 • chęci podążania drogą rozwoju i samorealizacji.

Leczenie w grupie terapeutycznej nie jest przeznaczone dla osób:

 • uzależnionych od alkoholu, narkotyków, leków psychotropowych lub przeciwbólowych, hazardu, itp.
 • ze zdiagnozowanym upośledzeniem umysłowym lub ociężałością umysłową,
 • cierpiących na zaburzenia powstałe na podłożu organicznych uszkodzeń mózgu,
 • cierpiących z powodu zaburzeń struktury osobowości np. ze zdiagnozowaną osobowością z pogranicza (borderline) lub osobowością antysocjalną,
 • psychotycznych np. ze zdiagnozowaną schizofrenią,
 • będących w ostrym kryzysie psychicznym uniemożliwiającym dokonywanie autorefleksji i skupieniu się na własnym rozwoju,
 • które przekroczyły 60 rok życia.

Terapia w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego odbywa się w małej grupie (od 6–12 osób), raz w tygodniu, w poniedziałek, w godzinach od 16.30 do 18.30.

Terapia, w ramach Oddziału Dziennego odbywa się 5 razy w tygodniu, w godzinach od 8.30 do 13.30. Leczenie jest w całości finansowane przez NFZ.

Obie grupy terapeutyczne mają charakter otwarty, co oznacza, że można do nich dołączyć na każdym etapie leczenia.

Osoby chętne do udziału w grupie terapeutycznej w ramach PZP i terapii w ramach DzOLN muszą skontaktować się osobiście z rejestracją poradni, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 17.00 i zapisać się na wstępną konsultację kwalifikacyjną (psychiatryczną i psychologiczną), która jest warunkiem przyjęcia do konkretnej grupy.

Telefon kontaktowy: 32/ 739 33 84 lub 507 477 057

W sprawie terapii grupowej można również kontaktować się ze mną osobiście, tel. 605 27 64 65.