W styczniu 2018 otrzymałem certyfikat superwizora nadany przez Zarządy Sekcji Naukowej Psychoterapii i Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Lista osób posiadających ten status zamieszczona jest na stronie Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP: http://psychiatria.org.pl/strona_zarzadu_sekcji_psychoterapii
W związku z tym zapraszam do współpracy w tym zakresie zarówno osoby indywidualne jak i zespoły, grupy zajmujące się stosowaniem psychoterapii.

Superwizja to ważne narzędzie zwiększania efektywności pracy terapeutycznej i rozwoju zawodowego psychoterapeutów (formacji zawodowej). Superwizja stanowi cenną i uznaną formę koleżeńskiej współpracy
i pomocy i jest niezbędnym elementem prowadzenia psychoterapii, niezależnie od stopnia zaawansowania w tym zawodzie.

Stanowi również, obok szkolenia dydaktycznego i tzw. „pracy własnej”, podstawowy element kształcenia przyszłych terapeutów. Celem superwizji jest pomoc terapeucie w przyglądaniu się sobie oraz własnemu doświadczeniu w pracy z pacjentem oraz ewentualnym przeszkodom i trudnościom leżącym zarówno po stronie samego terapeuty jak i pacjenta.

Superwizja daje również m.in. możliwość:

  • rozumienia procesu terapeutycznego i jego poszczególnych etapów i elementów,
  • analizy przeniesień i przeciwprzeniesień w procesie terapii,
  • refleksji nad zastosowaniem wiedzy i umiejętności w prowadzonej psychoterapii,
  • poszukiwania i rozwijania własnego stylu, rozwoju kompetencji i zasobów terapeutycznych,
  • wsparcia w trudnych momentach terapii oraz regeneracji sił terapeuty,
  • refleksji związanej z przestrzeganiem zasad etyki zawodowej.