Działalność szkoleniową i edukacyjną prowadzę od 1999 roku. W pracy trenerskiej korzystam z bogatego doświadczenia zawodowego z obszaru biznesu, oświaty, pomocy społecznej, psychoterapii i zarządzania. Posiadam rekomendację trenerską Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (nr I 50).

Współpracowałem z wieloma firmami szkoleniowymi. Przygotowywałem i prowadziłem szkolenia m.in. dla MSD Polska, Dendrite, Trawipol, „Feniks – Edukacja”.
W ramach organizowanych i prowadzonych szkoleń i zajęć edukacyjnych współpracowałem także z instytucjami publicznymi i niepublicznymi, organizacjami pozarządowymi, ośrodkami pomocy społecznej, szkołami, ośrodkami doskonalenia nauczycieli, szkołami wyższymi.
W latach 2008 – 2012 współpracowałem z Gliwicką Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości prowadząc zajęcia dla studentów w ramach studiów podyplomowych.
Specjalizuję się w szkoleniach dotyczących komunikacji interpersonalnej wielopoziomowej, asertywności, radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym, treningach interpersonalnych i rozwojowych.
W pracy trenerskiej łączę przekazywanie wiedzy, rozwój praktycznych umiejętności zawodowych z dbałością o rozwój osobisty uczestników szkoleń.

Mogę przygotować i poprowadzić szkolenie w oparciu o indywidualne potrzeby instytucji czy firmy dostosowując je do określonego kontekstu i oczekiwań.

W zakresie działań dydaktycznych prowadzę również zajęcia w ramach Śląskiej Szkoły Psychoterapii, która posiada atest SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz w innych atestowanych przez SNP PTP szkołach psychoterapii.