mgr Marzena Kulig jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, dyplom magistra uzyskałam w 2000 roku. Wcześniej ukończyłam Kolegium Nauczycielskie na kierunku pedagogika.  Od 2021r. certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralna (nr certyfikatu 1111), w trakcie intensywnego szkolenia w terapii dialektyczno-behawioralnej (DBT) w Behavioral Tech, Seattle, USA oraz w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.
Ukończyłam dwuletnie szkolenie z zakresu hipnozy klinicznej w psychoterapii organizowane przez Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą. Ukończyłam również podstawowe szkolenie w zakresie terapii EMDR- czyli metody rekomendowanej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) do leczenia zaburzeń posttraumatycznych (PTSD) dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, zarówno w procesie indywidualnym jak i grupowym.
Jestem również absolwentką podyplomowych studiów w zakresie logopedii i terapii pedagogicznej, neurologopedii, oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, tyflopedagogiki, wczesnego wspomagania rozwoju.

Doświadczenie w pracy terapeutycznej 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam odbywając liczne staże m.in. w Zakładzie Terapii Rodzin w Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, na oddziale psychiatrii dorosłych i oddziale psychiatrii dzieci i młodzieży w Klinice Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego.

Przez ponad 20 lat pracowałam w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Czerwionce- Leszczynach gdzie prowadziłam szkolenia i warsztaty z zakresu pomocy psychologicznej, zaburzeń okresu dzieciństwa i adolescencji, komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem a także terapię  indywidualną i grupową dzieci, jak również cykliczne konsultacje dla rodzin pacjentów.

W kolejnych latach współpracowałam z Ośrodkiem Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Chwałowicach a także z Ośrodkiem Środowiskowej Opieki psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i Młodzieży.

W pracy stosuje metody psychoterapii oparte na dowodach naukowych (CBT, DBT, ACT, EMDR), łączę elementy różnych szkół terapeutycznych, dbając o to, by stosowane metody oddziaływań były adekwatne do indywidualnych potrzeb i zgłaszanych problemów.

 

Specjalizacja zawodowa 

Specjalizuje się w terapii dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z takimi problemami jak: trudności w zakresie regulacji emocji, zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe (napady paniki, uogólnione zaburzenie lękowe, fobia społeczna, lęk o zdrowie, fobie specyficzne, PTSD) czy zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne.

Nadal podnoszę swoje kwalifikacje przez udział w licznych szkoleniach, kongresach psychologiczno-psychoterapeutycznych.
Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji.

Kontakt: 605 04 19 65